Weet jij wat je patiëntenrechten zijn?

Recht op klagen

Als je niet tevreden bent over je behandeling, dan is het goed om daarover te spreken. Dit kan met je hulpverlener zelf of met de externe ombudsdienst. Deze zal luisteren naar je en samen met jou uitzoeken hoe de klacht kan besproken worden. De externe ombudsdienst is gratis en vertrouwelijk.

recht om zelf je beroeps-beoefenaar kiezen

Het is belangrijk dat het goed 'klikt' met de hulpverleners. Ze gaan immers een stukje met je op weg en zien je op een kwetsbaar moment in je leven. Zoals je kan kiezen voor een huisarts, tandarts,... heb je ook een keuze in je behandeling. 

recht op privacy

Je hebt recht op je eigen mening en persoonlijke overtuiging. Hulpverleners hebben beroepsgeheim en moeten aan jou vragen met wie ze gegevens mogen delen.

Recht op een vertrouwens-persoon

Je kan iemand vragen om je vertrouwenspersoon te zijn. Deze persoon neemt geen beslissingen in jouw plaats maar kan je ondersteunen en bijstaan in je behandeling.

.

recht op Beslissen over je behandeling

Je mag zelf (mee)beslissen over je behandeling. Het gaat immers over jouw welzijn en gezondheid. Hulpverleners zullen je mening vragen. Je mag zelf ook altijd je mening uiten en je mag van mening veranderen.

recht op Ontvangen kwaliteitsvolle dienstverlening

Als jongere heb je recht op 'goede zorg', zorg die gebaseerd is op de kennis die er nu is. Deze zorg betekent onder meer dat de hulpverlener respectvol met je omgaat, dat je de gepaste behandeling krijgt

recht op Informatie krijgen

Je hebt recht op informatie die je begrijpt. Je kan zelf ook uitleg vragen aan hulpverleners. Je kan je ook altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

recht op jouw Patientendossier

Jouw gegevens worden bewaard in een elektronisch dossier. Jijzelf en/of je ouders mogen vragen om je dossier in te kijken of er een afdruk van te ontvangen

klik op ombi, en stel hier een vraag over je patiëntenrechten